Modulair

EERSTE JAAR

Iets voor jou?

Je hebt waarschijnlijk al op radio of tv gehoord dat het secundair onderwijs vernieuwd wordt. De hervorming is erop gericht om iedereen de eerste jaren van het secundair onderwijs van alles te laten proeven om daarna pas een keuze te maken. Uit onderzoek blijkt immers dat leerlingen best niet te vroeg een studiekeuze maken. Daarom voorzien we verschillende modules waartussen je kan kiezen. Het is pas in het derde leerjaar dat je een echte studiekeuze maakt. Alles is dan nog mogelijk, wat je ook kiest in je eerste twee jaren.

Wist je al…

… dat we er in september samen op uit trekken om elkaar beter te leren kennen?

… dat je met al je vragen en bezorgdheden terecht kan bij je klastitularis, tijdens het klasuur én daarbuiten?

Lessentabel

STEM - 10U

STEM staat voor wetenschappen (Science), techniek (Technology) en wiskunde (Mathematics) en probleemoplossend denken (Engineering). Binnen dit domein leren we elk vak (wetenschappen, wiskunde en ruimtelijk bewustzijn) apart. In de lessen STEM gaan we aan de slag met alles wat je daar leerde om een probleem op te lossen (Engineering en techniek)
Wiskunde 4
Wetenschappen
Exacte wetenschappen en aardrijkskunde
3
STEM 3

TAAL - 9U

Je krijgt de gewone lessen Nederlands, maar daarnaast zullen we taal ook inzetten als ondersteuning voor andere vakken. Vreemde talen zoals Frans en Engels komen natuurlijk ook aan bod.
Nederlands
Zowel Nederlands als taalintegratie in de andere vakken
4
Frans 3
Engels 2

MAATSCHAPPIJ EN CULTUUR - 8U

Ook hier starten we met de gewone lessen, maar daar blijft het niet bij. We weten immers dat we echte problemen niet kunnen opdelen in vakken. Daarom zulen we geregeld een project uitwerken, waar de verschillende vakken samen komen
Sport 2
Levensbeschouwelijke vakken 2
Geschiedenis 1
Cultuur 2
Economie 1

VERDIEPEN, VERSTERKEN - 2U

Klasuur en upgrade
Was er in de les een onderwerp waar je graag meer over wil weten? Of vond je het moeilijk en zou je graag nog wat verder inoefenen? Dat kan tijdens deze extra uren. Je kiest zelf waar je het meest nood aan hebt.
2

VERKENNEN - 3U

We willen graag dat van jij van alles kan leren. In deze modules kan je daarom proeven van verschillende dingen. Binnen een schooljaar kan je vier verschillende modules volgen. Maar als je graag veel wil weten over één vakgebeid, kan je ook meerdere keren voor deze module kiezen. Eén uitzondering: als je graag Latijn wil volgen, dan is dat voor een volledig schooljaar.
Keuzemodules
Latijn, Sport, Maatschappij en welzijn, Moderne talen, STEM-Wetenschappen, Economie