KOSTEN


Onze school heeft duidelijke afspraken in verband met schoolkosten en de manier waarop de schoolfacturen betaald worden.

Hand- en werkboeken zijn onmisbaar in het secundair onderwijs. Daar staat wel een prijskaartje tegenover. Onze school probeert deze kosten zoveel mogelijk te drukken door waar mogelijk handboeken te laten huren in plaats van aan te kopen. Werkschriften waarin je notities neemt, kan je uiteraard niet huren.

Andere kosten waar je rekening mee moet houden zijn schoolagenda, fotokopieƫn, T-shirt voor lichamelijke opvoeding, zwemgeld, materialen gebruikt in praktijklessen, pedagogische uitstappen en een meerdaagse GWP (met link naar artikel over de GWP).

Studietoelagen
Iedereen heeft recht op onderwijs. Met haar school- en studietoelagen wil de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat financiƫle drempels dat recht niet in de weg staan.

De Vlaamse overheid voorziet een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de toelage. Als je aan de voorwaarden voldoet, kan je vanaf de kleuterschool een toelage krijgen. heel wat gezinnen missen deze toelage omdat ze ervan uitgaan dat ze er geen recht op hebben. Nochtans kom je vlugger in aanmerking dan je denkt. Bij twijfel kan je de aanvraag best indienen.

Je dient je aanvraag best bij het begin van het schooljaar in. Hoe eerder je je aanvraag volledig indient, hoe eerder je je toelage krijgt uitbetaald. Je vraagt de studietoelage aan uiterlijk voor het einde van het schooljaar. Aanvragen die je na die datum indient, worden niet meer onderzocht. Meer informatie en de aanvraagformulieren vind je via www.studietoelagen.be of via het secretariaat van de school.