MODERNE SCHOOLOMGEVING


Wij willen jou in een stimulerende omgeving voorbereiden op het leven in onze moderne maatschappij. Jij weet beter dan geen ander dat ICT daarbij een belangrijke rol speelt.

Dankzij de ICT-uitrusting in de hele school willen we onze leerlingen prikkelen om actief naar oplossingen te zoeken. Het openleercentrum van de school heeft alles om jou daarbij te helpen.

Ook in de dagelijkse lessen wordt de computer ingezet als hulpmiddel om kennis te vergaren of te toetsen. Dankzij digitale schoolborden, computers en tablets in de klassen kunnen al onze leerkrachten flexibel gebruik maken van alle mogelijkheden om de lessen zoveel mogelijk te aansluiten op de belevingswereld van jongeren. Zaken die voor ouders en leerlingen van belang zijn zoals jouw studieresultaten en praktische mededelingen kunnen via de SmartSchool worden geraadpleegd.

Dagelijks zeulen met een te zware boekentas? Dat vinden wij geen goed idee. Daarom voorzien wij in de klas leerboeken, zodat je zelf niet al je boeken mee naar school moet brengen. Je kan ook een eigen kastje of locker huren waar je je eigen boeken en andere spullen in kan opbergen.