LEREN BUITEN DE KLAS


Onze school heeft een sterke traditie op vlak van Geïntegreerde Werkperiode, afgekort als GWP. Tijdens de GWP-week trekken onze leerlingen de wereld in om ter plekke te gaan leren. Niet op schoolbanken, maar levensecht. Musea, sport, natuur: alles kan aan bod komen tijdens deze week vol afwisseling.
Daarnaast leren we op de GWP ook sociale vaardigheden zoals samenleven, rekening met elkaar houden, afspraken maken en zelfstandig worden. We weten uit ervaring dat een klas die terugkomt van GWP altijd een andere groep is dan de klas die we zagen vertrekken: niet alleen omwille van de nieuwe vriendschappen, maar ook door de nauwere band die er ontstaan is tussen de leerkracht en de leerlingen.

Ben je een leerling uit de sportrichtingen? Dan kijk je uit naar de jaarlijkse sport-GWP. Je maakt er kennis met sporten waarvoor op school de accommodatie ontbreekt: watersporten, ski- en langlaufstage, avontuurlijke sporten.

Zit je in de afdeling humane wetenschappen? Dan is ook voor jou de GWP telkens weer een hoogtepunt. De kernleerkrachten humane wetenschappen trekken met hun leerlingen naar een Europese (hoofd)stad en verkennen die vanuit historisch en cultureel perspectief. Maar ze zouden geen humane wetenschappers zijn als ze ook niet erg veel aandacht zouden besteden aan de groepsvorming en de goede sfeer in de groep.

Als leerling van het 5de of 6de jaar in de afdelingen met moderne talen, neem je deel aan een meerdaags uitwisselingsprogramma met een school in Dinant en/of Perpignan (Frankrijk). In die contacten met “native speakers” leer je ongelooflijk veel: niet alleen word je ondergedompeld in een taalbad, maar je maakt ook kennis met de Waalse en/of Franse levenswijze en (jongeren)cultuur. En … heel belangrijk: de kans is groot dat je er levenslange vriendschappen aan overhoudt.
Leerlingen in de eindjaren van onze BSO- en TSO- afdelingen lopen stage. Die vorm van werkplekleren is erg verrijkend omdat op die manier de kloof tussen de school en de werkvloer wat minder diep wordt. Veel leerlingen vinden later werk bij hun stageplaats – anderen besluiten dat ze nog niet klaar zijn voor de werkvloer en dat ze beter eerst nog doorstuderen. Zo’n ervaring kan je motivatie om te leren of te werken dus alleen maar ten goede komen.
Wij organiseren stage voor de leerlingen uit 6 secretariaat-moderne talen, 6 lichamelijke opvoeding en sport, 6 verkoop en 7 verkoop en Vertegenwoordiging (een specialisatiejaar).
Je bent jong en je wil (leren) ondernemen? Dat kan! In de zesde jaren van onze TSO- en BSO-richtingen staat het “vak” Studentenbedrijf op het programma. In een traject dat een heel schooljaar duurt, start je met een groepje van 4 leerlingen een onderneming op, je verdeelt de rollen, je zoekt aandeelhouders, houdt aandeelhoudersvergaderingen, plaatst bestellingen, organiseert verkoopmomenten, verzorgt de boekhouding … en … sluit het jaar hopelijk af met winst.