Donut worry, be happy & on time!

Atheneum Kamsa verrast leerlingen die op tijd komen

Jongeren nemen het niet allemaal even nauw met stiptheid. Straffen is een manier om deze vaardigheid aan te leren. In Atheneum Kamsa geloven ze ook in een positieve benadering. Daarom worden de leerlingen die op tijd zijn op donderdag 13 oktober beloond met een donut. 750 donuts liggen klaar voor de actie ‘Donut worry, be happy and on time’

Waarom stiptheid belangrijk is
Stiptheid en jongeren, twee begrippen die niet steeds hand in hand gaan, dat ondervindt ook Atheneum KAMSA. ‘Jongeren ontmoeten elkaar voor de schoolpoort of aan de bushalte en gebruiken de tijd voor school om bij te babbelen of rond te hangen’, zegt Ann Scheys, directeur van de campus. ‘Nochtans vinden we het belangrijk dat leerlingen op tijd komen. Telaatkomers storen de les. Bovendien is op tijd komen een belangrijke vaardigheid, en vaardigheden kan je leren. Wij nemen als school ook daarin onze verantwoordelijkheid.”

Straffen en belonen
Dat te laat komen niet getolereerd wordt staat in de schoolafspraken. Telaatkomers worden dan ook systematisch gestraft. ‘Naast die enkelingen die weleens te laat durven komen, hebben we natuurlijk meer dan 750 leerlingen die er wel elke dag op tijd staan’, gaat Ann Scheys verder.

‘Om deze leerlingen te belonen voor hun positief gedrag en de andere leerlingen te stimuleren om op tijd te komen, organiseren we op donderdag 13 oktober vanaf 8u een “Blij-dat-je-op-tijd-bent actie” aan onze schoolpoort. Dat betekent dat we vanaf 8u muziek zullen spelen. De leerlingen die op tijd zijn, worden verrast met een donut. Om stipt half negen sluiten we de actie af, de telaatkomers grijpen dus naast deze fijne verrassing. Op deze manier willen we onze leerlingen op een ludieke manier op hun verantwoordelijkheid wijzen. Ons motto luidt dan ook ‘Donut worry, be happy and on time’.