Geflipt carnaval

Ook KAMSA viert carnaval dankzij de inzet van Flip, de leerlingenraad van onze school. En dan nu stemmen via de FB-pagina ‘Geflipte evenementen’ op de best verklede klas.