Toetsen, punten en examens

Examens? Toetsen? Wellicht niet het meest favoriete deel van je leven op school. Als school moeten wij een zicht krijgen op wat je kent, kunt en wie je bent. Daarom hebben we “evaluatie” nodig. Evaluatie, punten en rapporten zijn voor ons geen doel op zich maar een middel om te weten hoe ver je staat en waar en hoe de leerkracht je verder kan helpen.

Onze leerkrachten kijken het hele schooljaar door naar de vorderingen die je maakt. Dat doen ze niet alleen via toetsen en examens, maar ook via je medewerking in de klas, via groepswerk, herhalingsoefeningen en taken.

Daarnaast leggen een aantal van onze leerlingen ook examens af voor sommige vakken. Met deze examens toetsen we op het einde van een langere periode hoe ver je staat. De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van de A-stroom en de leerlingen van onze ASO-en TSO-richtingen (vanaf het derde leerjaar) hebben examens vlak voor de kerstvakantie en op het einde van het schooljaar.

Alle gegevens die de leerkracht over jou verzamelt gedurende een heel schooljaar bepalen de uiteindelijke beoordeling en zullen mee genomen worden in de beslissing over je eindresultaat.

In de beroepsklassen willen we natuurlijk vooral goede vakmensen opleiden. Een vak leren gebeurt in stappen, die allemaal even belangrijk zijn. Daarom worden de vorderingen van onze beroepsleerlingen doorheen het hele schooljaar nauw opgevolgd en worden er geen echte eindexamens afgenomen.