Welkom bij kamsa !

Klik HIER voor onze infobrochure schooljaar 2014-2015

Voor het weergeven van de inhoud op deze pagina is een nieuwe versie van Adobe Flash Player vereist.

Adobe Flash Player ophalen


04/04: Paasontbijt op de campus:

De laatste schooldag voor de paasvakantie krijgen de leerlingen van MS en de thuisblijvers van GWP KA een Paasontbijt aangeboden. Onze personeelsleden waren al vroeg in de weer om de tafels te dekken en de buffetten klaar ze zetten. En dan konden onze leerlingen genieten van al dat lekkers...

Foto's


28/03: prijsuitreiking haiku's:

Directeur Van Looy overhandigde in de les Frans van Kristin Marchou alle genominieerde haiku's van alle deelnemende, Vlaamse scholen, waaronder die van Tiffany Bouvrat. Een welverdiende proficiat!

Foto's


25/02: Persmededeling:
Athenea en burgemeesters martelaarsteden verbroederen in campus KAMSA (Aarschot)

Aarschot en Dinant herdenken samen op unieke manier De Groote Oorlog

De herdenking van 100 jaar WO I staat dit jaar in vele activiteiten binnen en buiten Aarschot centraal. Zo ook in het atheneum van Aarschot: enkele leerkrachten vonden het atheneum van Dinant bereid voor een grens- en vakoverschrijdende samenwerking. Ook Dinant werd in de Groote Oorlog net zoals Aarschot zwaar getroffen. "Die 'verbondenheid' willen we vandaag terug aanhalen door samen de wedervaren uit WO I te herdenken en levend te houden", aldus Karolien Maes, één van de coördinatoren in Aarschot.
Op vrijdag 28 februari ontvangt het atheneum van Aarschot de burgemeester en twee klassen uit het atheneum van Dinant: een immersieklas geschiedenis en een klas moderne talen uit de derde graad. De Aarschotse leerlingen van 5 latijn en economie-moderne talen en 6 secretariaat-talen staan in voor het onthaal en een historische wandeling door onze stad.
Voor hun onderzoekscompetentie gingen de leerlingen uit 5EcMt/LaMt 100 jaar terug in de tijd. Met vallen en opstaan onderzochten ze de gebeurtenissen in Aarschot in de zomer van 1914. Ze verdiepten zich in het verhaal achter persoons- en plaatsnamen in Aarschot en combineerden hun historische vondsten met persoonlijke en creatieve reflecties. Die gegevens bundelden ze tot een interactieve Nederlands-Franse wandeling door Aarschot, de martelarenstad van 1914.
"Als school en lerarenteam hechten wij veel belang aan het ontwikkelen en stimuleren van competenties bij onze leerlingen. We proberen daarbij zo veel mogelijk levensechte en ervaringsgerichte contexten te creëren", reageert Lydie Verschueren. "We hopen op deze manier niet alleen een waardevolle toepassing te vinden voor de onderzoekscompetentie Frans, maar ook bruggen te bouwen tussen de Gemeenschappen en onze sociale vaardigheden aan te wakkeren", vervolgt Karolien Maes, "Wij zijn ook zeer dankbaar voor de actieve inbreng en steun van Paul de Keulenaar. Hij stond steeds met raad en daad klaar voor leerlingen en leerkrachten."
Deze samenwerking tussen scholen uit twee martelarensteden in Vlaanderen en Wallonië rond het thema Groote Oorlog is uniek in België! Geen wonder dus dat dit project de volle steun geniet van beide burgemeesters. Zo ontvangt burgemeester André Peeters op vrijdag 28 februari om 13 uur zijn  Dinantse confrator Richard Fournaux en de leerlingen van beide athenea in het stadhuis van Aarschot.


18/02: Politiek debat:

Twee politieke kopstukken, Gwendolyn Rutten van Open-VLD en Bruno Tobback van Sp.a, kregen op dinsdag 18/02 het (vragen)vuur aan de schenen gelegd door onze leerlingen. Onder impuls van hun leerkracht mr. Joosten debatteerden ze samen over actuele politieke thema's met het oog op de federale verkiezingen. Een quote uit de interessante namiddag: 'betrokkenheid is de psychologie van de moderne democratie'.

Foto's


14/02: FLIP en Valentijn:

Op valentijnsdag verspreidt FLIP ,de leerlingenraad van het atheneum, de liefde over de campus. Hoe? Warme chocolademelk, slagroom, lekkere wafels, romantische muziek en de gelegenheid tot foto met je grootste liefde of allerbeste vrienden.

Foto's


12/02: Persmededeling:
KAMSA brengt politieke kopstukken rond de tafel:

Gwendolyn Rutten (Open VLD) en Bruno Tobback (SP.a) debatteren met en voor KAMSA-leerlingen omtrent politieke, actuele maatschappelijke thema’s

Hoe gaat de politiek het onderwijs nog hervormen? Hebben GAS-boetes een positieve invloed op het samenleven? Wordt de stemplicht in België niet beter omgevormd naar een stemrecht? En wat geeft de toekomst op vlak van sociaal beleid? Dit zijn slechts een paar vragen die Gwendolyn Rutten en Bruno Tobback weldra zullen mogen beantwoorden tegenoverover het kritische publiek van campus KAMSA. In het vooruitzicht van de “moeder van alle verkiezingen”, is het gewaagd om voor de jongeren van de toekomst te getuigen en de vraag is, wie uiteindelijk zal kunnen overtuigen.
“Opvoeden in burgerzin is voor ons een heel concreet gegeven”, repliceert directeur Marleen De Smet meteen. “Het gaat omtrent actualiteit en uitdagende projecten die onze gezamenlijke toekomst kleuren en waaraan wij allen ons steentje bijdragen, zowel als beleidvoerende politicus enerzijds, als mondig en positief-kritische burger anderzijds. Daarom ben ik ook trots op dit initiatief van meneer Joosten, onze leerkracht geschiedenis, en de leerlingen uit de 3de graad, die dit debat in hun lessen hebben voorbereid en uitgewerkt. Ik kijk dan ook uit naar het debat dat zal plaatsvinden op onze campus, op dinsdagnamiddag 18 februari.”
“Leerlingen bewust maken van de problemen in onze samenleving én constructieve oplossingen bedenken, in een geest van wederzijds respect, is het uitgangspunt van onze lessen”, gaat leerkracht Stefan Joosten verder. “Geschiedenis is geen abstract gegeven, maar een basis die kan leiden tot inzichten in het heden en oplossingen voor de toekomst. Dat maken we ondermeer door een dergelijk debat heel zichtbaar, omdat politici spreken vanuit hun ideologie, met het oog op wat ons als maatschappij toekomt”.
“Ikzelf ben alvast heel benieuwd naar de antwoorden van Gwendolyn Rutten en Bruno Tobback, in de zin dat we toch uitgesproken verschillen verwachten tussen het liberale kader van de open VLD en het socialisme van de SP.a”, meent Lorenzo Ramalho, voorzitter van de leerlingenraad en laatstejaarsleerling in de richting humane wetenschappen. “Zullen zij het aandurven om hun partijprogramma in duidelijke punten aan ons voor te stellen, of gaan deze politici zich veilig houden achter algemene stellingen? In ieder geval zullen ze van ons toch wel wat netelige vragen mogen verwachten (lacht)”.
Hoe dan ook, het debat tussen Gwendolyn Rutten en Bruno Tobback belooft animo te brengen, zeker in het vooruitzicht van de nakende verkiezingen die voor alle partijen van kapitaal belang zijn. U bent alvast van harte welkom.

 

 

 

 


11/02: Beste wetenschapper:

Bij het ingaan van de allerlaatste les iLearning stonden ze nog op een tweede plaats, maar in een fel bevochten eindstrijd slaagden William, Raven, Elijah en Dries er alsnog in om het laken naar zich toe te trekken en de fel begeerde medaille van 'beste wetenschapper van KAMSA' in de wacht te slepen. Proficiat! Mooie, trotse winnaars waarmee de toekomst van wetenschappen op KAMSA verzekerd lijkt.

 


11/02: Workshops voor GWP'ers MS op campus:

Terwijl een heleboel leerlingen van onze Middenschool voor hun GWP verbleven in Nieuwpoort of Genk waren er ook leerlingen die de keuze hadden gemaakt om voor hun GWP op de campus te blijven. Voor hen waren er verschillende workshops voorzien. Bekijk maar eens alle foto's

 


11/02: Sportieve hoogdag voor KAMSA:

29 januari: een sportieve hoogdag!  Nooit eerder werden er op 1 dag zo veel medailles gewonnen door het Atheneum van Aarschot dan vandaag op het Provinciaal Kampioenschap zwemmen in Strombeek!
1x zilver, 1x brons en maar liefst 4x goud!  Om er nog een schepje bovenop te doen waren we ook veruit de beste aflossingsploeg.  We lieten de andere ploegen minstens een halve lengte achter bij aankomst.  Mevr. Van Hirtum en Mevr. Luyten konden zeer trots terugkeren naar Aarschot.   
De tijden van onze topzwemmers in hun categorie:  Hannes Tollet: 26’61’’ op 50m vrije slag (goud), Jef Wouters: 26’84’’ op 50m vrije slag (goud), Charis Vancauwenberg:  41’10 op 50m schoolslag (zilver), Mirthe Goris: 29’ op 50m rugcrawl (goud), Michiel Van Eynde: goud op 50m vrije slag,  Caroline Meeus: zilver op 25m vrije slag.
Bekijk gerust even alle foto’s en zie o.a. hoe Mirthe Goris overtuigend de 50m rugcrawl wint.

 


 

07/02: 5LOSP A onderzoekt wat de RSZ voor jou doet:

Ik vond dit een leuke opdracht, zo wordt er creativiteit in de lessen gebracht en moeten wij als leerlingen niet een heel lesuur op onze stoel blijven zitten. Zo kunnen wij ons ook eens een beetje inleven in de rol van de leerkracht :) ! De leerlingen van onze klas hebben het nodige werk gedaan om hun presentaties tot een mooi eind te brengen en ze hebben elk zo goed mogelijk hun best gedaan om de andere leerlingen weer een beetje bij te leren over allerlei rijksdiensten.  Een opdracht zoals deze is een goede voorbereiding voor wat ons nog te wachten staat dit schooljaar en zeker voor wat ons nog te wachten staat in het 6de middelbaar. Door de kritische tips die elke groep gekregen heeft, leren wij zelf ook bij wat we bij een volgende presentatie nog beter kunnen doen. Presentaties voorbrengen in de klas heeft dus enkel en alleen voordelen en zo'n opdrachten mogen er van mij nog meer gegeven worden! ;)
Kjenta De Graeve

 


04/02: Oorkonde literatuur:

En of de leerlingen van 5 Talen en 5 ecwi en wewi genoten hebben van deze “slotceremonie”: een hapje en een drankje als beloning voor hun mooie werk, een middeleeuws magazine maken. Bovendien kregen deze fiere jonkvrouwen en ridders uit handen van de dames Van Looy en Matthys een oorkonde die hen officieel aanstelt als middeleeuws kroniekschrijver.

Foto's


04/02: Duits bezoek in de klas:

Vandaag kregen de leerlingen economie-talen en secretariaat-talen Duits bezoek in de klas. Pedagogen van het Goethe-Institut kwamen langs om hen Duits te leren. Met spelletjes was dat des te leuker!


30/01: GWP Nieuwpoort MS:

Geniet alvast van enkele sfeerbeelden van onze GWP'ers in Nieuwpoort.

Foto's

 


24/01: Love is all around op Campus Kamsa:

Stilaan loopt de kalender richting Valentijn en onze leerlingen van 2 DKV vonden het de hoogste tijd om ons leerlingensecretariaat alvast in een gepast kleedje te stoppen. En wanneer je nu het secretariaat binnenkomt dan hangt daar liefde in de lucht: letterlijk!

Foto's


29/01: Interview met Lennert Haenen, leerling bij KAMSA Atheneum, 7 VenV:

Lennert, we zagen je in het Laatste Nieuws staan met je splinternieuwe boysband. Mogen we je enkele vragen stellen?
Hoe ben je gekomen tot het starten met een boysband?
Ongeveer een kleine maand gelezen las ik er een artikel over. Tot nu zegde ik altijd “neen” tegen audities. Bij dit artikel had ik een goed gevoel. Ik heb dan ook een e-mail gestuurd. Ik heb mezelf vervolgens moeten voorstellen en heb een stukje moeten zingen. Ze keken of mijn Engels voldoende goed was. We gaan ook enkel in het Engels zingen. Natuurlijk waren de looks en spontaniteit ook belangrijk. We zijn alle vier jongens met een verschillend karakter, samen vormen we een hecht team. De afgelopen tien dagen zijn we samen geweest en hebben we gewerkt aan ons zelfvertrouwen, onze dans- en zangkwaliteit. Dit deden we samen met ons heel team (dans-, zangcoach, manager en mentalcoachen)

Lees meer27/01: Onderzoekend leren:

3WET en 3ECO zoeken zelf uit wat verschillende spaar- en beleggingsvormen zoal inhouden en geven een presentatie. Enkele reacties:
"De opdracht was een goede manier van leren, want je snapt sneller iets wat een andere leerling uitlegt.  De samenwerking in onze groep verliep goed, iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Het was een leuke manier van leren!" (Stef Dhoest).

Lees meer
Foto's


21/01: workshop verkiezingsstrijd 2014

Op vrijdagnamiddag17 januari 2014 kwamen twee medewerkers van Ryckevelde vzw ons een workshop over de verkiezingen geven.
We kregen een sticker toen we binnenkwamen. Met deze stickers werden we meteen in groepjes geplaatst. Men gaf ons uitleg over de verschillende verkiezingsniveaus:  het Vlaamse, Belgische en Europese niveau. We speelden een spel waarbij we door juiste antwoorden te geven een kwartet moesten verzamelen.
Nadien mochten we zelf een partij samenstellen, we vormden een partijprogramma, verdeelden de plaatsen op de kieslijsten, maakten een slogan en voerden campagne. De vier partijen waren: Groep A, Blokverkoop, Belgische Vrienden en Boycode. Ten slotte bespraken we wie mag gaan stemmen en hoe we geldig kunnen stemmen.
Nu zijn we helemaal klaar voor 24 mei 2014!

7 V&V